Život bez krpelja Epub ↠ Život bez PDF or

Život bez krpelja Život bez krpelja Epub ↠ Život bez PDF or Život kindle, krpelja ebok, Život bez pdf, Život bez krpeljaŽivot bez krpelja KindleU jednom trenutku, dobro, ne ba u samo jednom, svoju sam djecu do ivjela kao krpelje koji e mi piti krv dok budem iva O ajna, napisala sam pri u misle Život bez PDF or i da je to samo moja pri a Kad tamo Krpelji svuda oko nasU novoj zbirci kolumni Vedrana Rudan pi e o mu karcima, enama, a pre svega o svojim najdra im krvopijama o deci U svom prepoznatljivom stilu i na duhovit na in, autorka nas suo ava sa mnogobrojnim problemima koje nosi ivot u krugu porodice Da li su sitna de ica samo budu i krupni gadovi Za to smo zadovoljni kad od njih dobijemo jo manje od ono malo to smo o ekivali I gde je granica izme u bezuslovne ljubavi i do ivotne robije Ovo su samo neka od pitanja koja postavlja Vedrana Rudan u svojoj novoj knjizi U ivotu bez krpelja oni kojima danas piju krv prona i e olak anje i utehu Tako e, mnogi e se prepoznati i shvatiti da su ponekad i sami bili i jo uvek jesu nepodno ljive krvopije Bez obzira na to da li ste rtva ili doma in, ova knjiga e vas od srca nasmejati i pomo i vam da to bolje razumete sebe i sve one krpelje bez kojih se u ivotu ne mo e I koje bezgrani no volite.


10 thoughts on “Život bez krpelja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *