چشم دوم MOBI Ð


10 thoughts on “چشم دوم

 1. Tarannom Tarannom says:

  چشم دوم MOBI Ð چشم mobile, دوم kindle, چشم دومچشم دوم PDFراستش اصلا شبيه داستان نيست ، بيشتر انگار یک فرد عامی نشسته و خاطرات روزمره رو بازگو کرده ، هیچ ساختاری و تکنیکی نداره ،صرفا بیان خاطره وار داستان زندگی یک انسان هستش مثل میلیونها انسان همانند او که فراوانند و هر کدام سرنوشتی دارند که فقط و فقط برای خودشان جذاب است و شنیدنش هم حوصله


 2. واسع علوی واسع علوی says:

  چشم دوم MOBI Ð چشم mobile, دوم kindle, چشم دومچشم دوم PDFI, to my regret, have not read much contemporary Persian literature. This work, I hope, will be a start.
  The reason why I only gave three stars to this collection, despite some beautifully structured short stories


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


چشم دوم چشم دوم MOBI Ð چشم mobile, دوم kindle, چشم دومچشم دوم PDFBest Book, چشم دوم author محمد محمدعلی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book چشم دوم, essay by محمد محمدعلی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.

 • null
 • چشم دوم
 • محمد محمدعلی
 • 10 February 2019
 • null

About the Author: محمد محمدعلی

چشم دوم MOBI Ð چشم mobile, دوم kindle, چشم دومچشم دوم PDFمحمد محمدعلی نویسنده معاصر ایرانی، در اردیبهشت سال ۱۳۲۷ خورشیدی در تهران متولد شدپس از اخذ دیپلم و پایان نظام وظیفه وارد مدرسه علوم اجتماعی شد و سپس با لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی به استخدام سازمان بازنشستگی کشوری در آمد از سال تا سردبیری فصلنامه ای به نام برج را به عهده داشت و پس از آن نیز کم و بیش با مطبوعات از جمله مجله های دنیای سخن و آدینه همکاری می کرد و سه ویژه نامه شعر و داستان.