Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback


  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback y kl hik yesini anlat yor Erdem ve zg rl n pe indeki kahramanlar Tebess m, eref, Olgun ve C mert in bir Ege kasabas nda bulu arak, kendilerine do ayla i i e bir cennet bah esi kurmalar n n izini s r yor Yazar, yeni bir ya am kurmak i in yola kan kahramanlar aras nda gezinip onlara s z verirken, okuru ge mi , kimlik, unutma, cennet ve cehennem gibi kavramlar zerine d nmeye davet ediyor Yeni bir dil olu turdu u Unutma Bah esi nde, ikircikli bir anlat kuruyor Latife Tekin Ve romanlar n n g g zerg h n n s rd n ima edercesine arp c bir belirsizlikte karar k l yor Jale Parla."/>
 • Paperback
 • 280
 • Unutma Bahçesi
 • Latife Tekin
 • Turkish
 • 18 June 2017
 • null

10 thoughts on “Unutma Bahçesi

 1. Aslı Can Aslı Can says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleLatife Tekin ile tan t ma memnunum Di er kitaplar n da merak ediyorum Bence kesinlikle kendine has bir ton yakalam , okuyun derim Sadece kitab n sonundaki ders niteli inde denebilecek k sm gereksiz buldum Kitap zaten okuyana sorular soran bir kitap, cevab d nmeyi de ke ke ona b raksayd


 2. Figi Figi says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi Kindleok ilgin bir kafas var yazar n.Ba ta ilgi ekiciydi,ortalara do ru s k ld m,sona do ru g zelle ti,biti i anlamad m.Anlat m tarz na al mas


 3. Sıla Mutlu Sıla Mutlu says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi Kindlenormalde de evde ok s k vakit ge iririm fakat karantina g nlerimi m mk n olan en st verimlilik d zeyiyle ge irmek isterken, bu kitab elime ald ma ok pi man m tamamen vakit kayb latife tekin beni ok a rtt.dil beni yordu, do al de il, ana karakter ya anm m yoksa ya an yor olmakta olan bir olaydan m bahsediyor asla belli de il ok fazla karakter var ama hi birinin bir derinli i yok kitap ne ile ba lad ne ile bitti fark edemedim bile okuyucuya katt hi bir ey yok, estetik a normalde de evde ok s k vakit ge iririm fakat karantina g nlerimi m mk n olan en st verimlilik d zeyiyle ge irmek isterken, bu kitab elime ald ma ok pi man m tamamen vakit kayb latife tekin beni


 4. Ebru Ünlü Ebru Ünlü says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi Kindle3,5 asl nda ya ad n her an, her ya ad n an ya ar kla, sesle kokuyla tutu an, bilemedi imiz bir yang n var, an msad klar m z o yang n n duman insanlar mutlu bir sessizli in sarmas na dayanamay p bir s zle gerginlik yaratan Ki iler vard r z nt saklanmas gereken bir eydir ba kalar n n st n zden su i lemesine izin verdi imiz i in


 5. Yaprak Yaprak says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleThis review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Unutmak isteyenlerin topland bir alan ve unutmak isteyenlere kap s n a anlar Sonras nda gebe her eyi berbat eden k t ki i Bence Latife Tekin, Ursula Le Guin in T rk versiyonu.


 6. Burcu Yıldızer Burcu Yıldızer says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleUnutmak zerine yaz lm ve bir bah enin s n rlar i erisinde ge en ama o bah eden ta an bir kitap Unutma Bah esi Tabii hat rlama ve an msama dan ba ms z kurgulanmam Belki de Unutma Bah esi i in insano lunun en b y k at malar ndan birisi diyebiliriz nk bu bah enin i erisinde ge mi , imdi ve gelecek bir arada


 7. Ayse Sen Ayse Sen says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleKitapta alt izilesi bir ok c mle vard Bir solukta bitirdim Unutamayaca n z bir ey g r p unutmak isterseniz bir hikaye ba l yor ve benim dile im herkesin bu hikayede kendini bulmas d r yi okumalar.


 8. Elif Kalaycı Kuru Elif Kalaycı Kuru says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleBeni yoran bir kitapt derine inip anlamaya al sam da ya ok felsefik ya da soyuttu ki tat alamad m bitirmek i in kendimi zor


 9. Gursel Uckan Gursel Uckan says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi Kindlea big disappointment on Latife Tekin after the long interruption of her authoring activities.


 10. Asli Aykaya Asli Aykaya says:

  Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleHard to understand maybe but if you get closer you can feel and become a part of Garden of Forgetting I translated the name directly don t know if it s the original translation name.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Unutma BahçesiUnutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleGelenlerin o u karar n yla ilgili buna benzer eyler anlat r Dinlemek beni sarsard eskiden Hep bir atlama, kopma sesiyle, ayr lma h rt s yla zihnimde beliren, d nmemek zere giden insan imgesinin yerini, ans z n i imde uyanan bir sezgi sonras nda, bir y rt nmayla d nyaya gelen insan g r nt s ald Nas l do duklar n an msay p bilmeden bunu anlatt klar n d nmeye ba lad m Ben art k b yle dinliyorum yk lerini Ama s ylemiyorum kimseye Latife Tekin Unutma Bah esi nde, toplumdan ve ehir hayat n n rutin dayatmalar ndan uzakla maya al an bir grup insan n umut y kl hik yesini anlat yor Erdem ve zg rl n pe indeki kahramanlar Tebess m, eref, Olgun ve C mert in bir Ege kasabas nda bulu arak, kendilerine do ayla i i e bir cennet bah esi kurmalar n n izini s r yor Yazar, yeni bir ya am kurmak i in yola kan kahramanlar aras nda gezinip onlara s z verirken, okuru ge mi , kimlik, unutma, cennet ve cehennem gibi kavramlar zerine d nmeye davet ediyor Yeni bir dil olu turdu u Unutma Bah esi nde, ikircikli bir anlat kuruyor Latife Tekin Ve romanlar n n g g zerg h n n s rd n ima edercesine arp c bir belirsizlikte karar k l yor Jale Parla.


About the Author: Latife Tekin

Unutma Bahçesi Kindle Ð Paperback unutma free, bahçesi pdf, Unutma BahçesiUnutma Bahçesi KindleLatife Tekin is one of the most influential Turkish female authors She was born in in Kayseri, Turkey She continued her education in Istanbul In , her famous novel Sevgili Ars z l m Dear Shameless Death was published The magic realism in the book was drawn from the Anatolian folklore and traditions Latife Tekin s childhood in Kayseri, a multicultural city at a central point in Anatolia, influenced both her first book and the others in this aspect.