Sovietų armijoje eBook Ð Paperback

Sovietų armijoje Sovietų armijoje eBook Ð Paperback sovietų ebok, armijoje download, Sovietų armijojeSovietų armijoje ePUBTai knyga apie tarnyb soviet armijoje Ji vyko ne karo ar regioninio konflikto aplinkoje, bet ramioje vietoje prasta eiga, kurios esminis akcentas buvo forsuotas ideologinis aukl jimas Atitinkamai skleid si ir tos ideologijos tikslai pirmiausia vadinamojo naujo sovietinio mogaus formavimas Tai ne vien akla marionet , bet apskritai buko, nem stan io mogaus tipas, mechani kai atliekantis sistemines funkcijasIdeologine prasme armijos aplinka nesiskyr nuo sovietinio civilinio gyvenimo, ta iau buvo kur kas intensyvesn Tai, kas civiliams buvo per ama tarsi geruoju mantriu propagandiniu gudrumu, laikantis vairi kompromis , kariams jau buvo brukama mu tro principu Nesupranti galva suprasi rankomis, kojomis populiarus soviet armijos posakisBeprasmi ka ideologija, ekstremalios b ties s lygos ver ia giliau pa velgti pa i egzistencij , vertinti vis laik moni santyki problemas Ir nei vengiamai kyla klausimas, ar tikrai viskuo galima apkaltinti vien sovietin sistem Autoriaus patirtis teikia u uomin , kad esama civilizacija remiasi i esm s tais pa iais principais, tik pridengtais kult ros ydu Ir mogaus i likimo problema nesiriboja vien buvusios sovietin s ideologijos faktoriaisTomas Rekys talentingas publicistas, iuo metu gyvenantis ikagoje.


10 thoughts on “Sovietų armijoje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *