Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub /

Sen Benim Hayatımsın Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubHayat n t m renklerine tutkuyla ba l , hepsi bir di erinin yk s yle beslenen ilgin karakterler akt r olmak isteyen bir santral operat r , narsist bir trans, y ld zlar n ihanetine u ram bir kasiyer, kleptoman bir prens A Sen Benim Epub / k ve dostlu u t m benlikleriyle olumlayan bu kahramanlar n sevgisiyle sarmalanm nl bir y netmen Her engelle daha b y yen, lg nca bir a k ve Roma Ferzan zpetek ten ger ek sevginin g c ne dair, sahici bir kadere ba kald r roman nk sadece lg ncas na k olanlar, bir insan sevmenin ne demek oldu unu bilir.


About the Author: Ferzan Özpetek

Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubFerzan zpetek b February , , Turkey is a Turkish screenwriter and film director who currently resides in Italy zpetek was born in Istanbul in He moved to Italy in to study at the La Sapienza University in Rome Later he attended Sen Benim Epub / directing courses at the Accademia d Arte Drammatica Silvio D Amico in Rome before working as an assistant director with Massimo Troisi, Maurizio Ponzi, and other Italian directors zpetek made his directorial debut in with Hamam also released as Il bagno turco and Steam The Turkish Bath The movie garnered considerable critical success and was later released in USA His second film Harem Suare was a lyrical depiction of the last days of Ottoman Empire Ferzan zpetek is an openly gay director who deals with sexuality issues in several of his films Such is Le Fate Ignoranti Cahil Periler in Turkish , a story of a woman played by Margherita Buy who discovered that her late husband had a long lasting relationship with a male lover starring Stefano Accorsi After being devastated, she began to build a friendly relationship with him, learningabout her husband and the secret life he used to spend, in that gay world she couldn t imagine at all His La Finestra di fronte Kar Pencere in Turkish won a Crystal Globe award in Karlovy Vary International Film Festival Senior Italian actor Massimo Girotti played his last role in this film Another movie is Cuore Sacro, the touching portrait of a young manager that discovers the way to reach the hidden space in her soul through her dead mother, and starts dedicating herself in looking after socially rejected people.10 thoughts on “Sen Benim Hayatımsın

 1. cansung cansung says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubFerzan zpetek in sevgilisine e ine yazd bir a k kitab ama b t n hikaye, y netmeni oldu u ki i yapan herkese bir ahde vefa ayn zamanda Biyografi t r n pek sevmiyorum asl nda hele de otobiyografi ise Birinci tekil ah s a z ndan yaz lan hikaye sanki insan n en zel alan olan evinin kap s n herkese a mas gibi geliyor Hikayeye gelince ahs m ad na kendisinin zel hayat na dair herhangi bir malumat m yoktu, i in magazin k sm ndan ise tamamen bihaberdim ok g l , ok zel bir sevgi e in Ferzan zpetek in sevgilisine e ine yazd bir a k kitab ama b t n hikaye, y netmeni oldu u ki i yapan herkese bir ahde vefa ayn zamanda Biyografi t r n pek sevmiyorum asl nda hele de otobiyografi ise Birinci tekil ah s a z ndan yaz lan hikaye sanki insan n en zel alan olan e


 2. Sevgi K. Sevgi K. says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubFerzan zpetek, yine yapm yapaca n Butun filmlerini izlemi biri olarak bu kitabi okurken nerede kurgu nerede gerceklik var bir t rl ay rt edemedim Filmlerine esin kayna olmu dostlar n yle ustaca yaz ya d km ki Yer yer karakterler beyaz perdeden firlayarak ben ger e im, t m bunlar ger ekti dedi ve Ferzan Beyin sihirli kalemiyle yolculu a beyaz sayfalarda devam ettik Ferzan zpetek i tan mak istiyorsan z ncelikle onun insanlar n tan man z gerekiyor ve bu kitap size bunu sunu Ferzan zpetek, yine yapm yapaca n Butun filmlerini izlemi biri olarak bu kitabi okurken nerede kurgu nerede gerceklik var bir t rl ay rt edemedim Fil


 3. Sherlotte Holmes Sherlotte Holmes says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubSevece imi biliyordum elbette ama bu kadar etkileyece ini bilmiyordum Filmlerini cok sevdi im Ferzan zpetek in bu kadar iyi bir roman yazmas n neden beklemiyordum bilmiyorum Sadece a k de il yazma, retme ser venini de yle g zel anlatm ki, galiba bir milyon g zel s z, on milyon ders b rakt bana Kitab okurken filmlerinden tan d m bir s r karakteri yeniden g r p, arkada mm gibi sahiplenmemi sa lad ysa zaten okumadan i ime i lemi bir yk yd demek


 4. nilay nilay says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubKitaplar da insanlar gibi ya da baz anlar gibidir do ru zaman, mekan ve enerji de kar n za kmas na g re be enir ya da be enmezsiniz Ben kendi a mdan kat la t ran bu hayattan biraz da olsa uzakla p sevginin, sosyalli in, payla m n nas l oldu una tan k olmu oldum bu a k y reklilikle yaz lan kitapta


 5. Psicologorroico Psicologorroico says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubC un che di masochistico nell a, quando pensi di non meritartelo davvero qualcosa che credo abbia origini remote Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri dandoti il tuo posto al sole nel mondo, niente sar mai abbastanza per ripagarti di quel silenzio Dentro resterai sempre un bambino affamato di gentilezza, che si sente brutto, incapace e manchevole, qualsiasi cosa accada E non importa se, nel frattempo, sei div C un che di masochistico nell a, quando pensi di non meritartelo davvero qualcosa che credo abbia origini remote Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri dandoti il tuo posto al sole nel mondo, niente sar mai abbastanza per ripagarti di q


 6. Fatih Fatih says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın Epubnyarg larla r l duvarlar m a ar m bazen, yle bir zamana denk geldi Sen Benim Hayat ms n Bir eye kat lmamak elde de il zorluklar olmadan hayat m z n tad tuzu yok Eskiden imkanlar ok daha azd , ama ufak bir eye ula mak ne b y k keyif verirdi Bayram k yafetlerini, y lda bir al nan zel hediyelere unutmak ne m mk n Bolognini nin dedi i gibi zpetek, duygu yo unlu u y ksek bir yazar Kitap da tam olarak yle yle ki, bazen kald r labilecekten de fazla Sadece bir yere k k salmay ba nyarg larla r l duvarlar m a ar m bazen, yle bir zamana denk geldi Sen Benim Hayat ms n Bir eye kat lmamak elde de il zorluklar olmadan hayat m z n tad tuzu yok Eskiden imkanlar ok daha azd , ama ufak bir eye ula mak ne b y k keyif verirdi Bayram k yafetlerini, y lda bir al nan zel hediyelere u


 7. C. Balkı Gemirter C. Balkı Gemirter says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubBa tan s ylemekte fayda var, bu kitap kesinlikle bir gey pornosu de il ok ok az kad na bu denli b y k bir a k duyulmu , u runa bu kadar romantik bir kitap yaz lm oldu unu d n yorum.Ferzan, stanbul K rm z s gibi, bu kitapta da hayat n , hayat arkada n anlatmaya devam ediyor nan lmaz samimiBir s r ger ek karakterin ya amlar ndan da k sa zetler var zet ise, sevginin b y kl ve cinsiyet, rk gibi eyleri asla ay rt etmedi i


 8. Ömer Ömer says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın Epub4.15 5Yorumu i in 4.15 5Yorumu i in


 9. Cihan Cihan says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın Epubncelikle bu okumu oldu um kitap, Ferzan zpetek le tan t m ilk eser Hi bir filmini izlememi , kitab n okumam bir birey olarak de erlendiriyorum 1 seneli ine kar dairemize ta nan kom umuzun, apartman m zdan ayr lmadan nce evini da tmaya karar vermesiyle, kitaplar n g t rmeyece ini, bana vermek istedi ini s ylemesi zerine bu arkada la tan t k Kitap gibi, edinme s recim de farkl oldu anlayaca n z Hikayesi olan eyler g zel de il midir hep zaten Ferzan ismini de ba ka kimsede ncelikle bu okumu oldu um kitap, Ferzan zpetek le tan t m ilk eser Hi bir filmini izlememi , kitab n okumam bir birey olarak de erlendiriyorum 1 seneli ine kar dairemize ta nan kom umuzun, apartman m zdan ayr lmadan nce evini da tmaya karar vermesiyle, kitaplar n g t rmeyece ini, bana vermek istedi ini s ylemesi zerine bu arkada la tan t k Kitap gibi, edinme s recim de farkl oldu anlayaca n z Hikayesi olan eyl


 10. Suleuzundereblog Suleuzundereblog says:

  Sen Benim Hayatımsın PDF ß Sen Benim Epub / benim ebok, hayatımsın book, Sen Benim book, Sen Benim HayatımsınSen Benim Hayatımsın EpubFerzan zpetek ismen tan d m ama hi bir filmini izlemedi im bir y netmen Asl nda ok me hur ve ok be enilen filmleri var ama nedense yollar m z kesi memi Sen Benim Hayat ms n, yazar n ikinci kitab nl isimlerin yazd kitaplar okudu um ok olmu tur Mesle i yazarl k olmayan, nl olduktan sonra kitap karan ki ilerde beklentiyi y ksek tutmamak gerekiyor Ferzan zpetek bu anlamda beni a rtt Bekledi imden ok daha ak c , s r kleyici ve etkileyici bir dille kar la t m Kitapta ok Ferzan zpetek ismen tan d m ama hi bir filmini izlemedi im bir y netmen Asl nda ok me hur ve ok be enilen filmleri var ama nedense yollar m z kesi memi Sen Benim Hayat ms n, yazar n ikinci kitab nl isimlerin yazd kitaplar okudu um ok olmu tur Mesle i yazarl k olmayan, nl olduktan sonra kitap karan ki ilerde beklentiyi y ksek tutmamak gerekiyor Ferzan zpetek bu anlam


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *