Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð

Reisefieber Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookZaskakuj co dojrza y debiutletniego autora Utrzymana w klimacie film w Bergmana opowie o poszukiwaniu prawdy o najbli szych i o samym sobieG wny bohater, Daniel, pisarz tworz cy powie nowoczesn , przybywa do Pary a na wie o mierci matki Rozmowy z lud mi, kt rzy j znali, pozwalaj mu zrekonstruowa ostatnie lata jej ycia, ale te przywo uj wspomnienia z dzieci stwa Swoistym kontrapunktem dla tej historii jest narracja prowadzona z punktu widzenia samej matki Daniela, Astrid, kt ra zmaga si z ci k chorob i dopiero w po egnalnym li cie do syna wyjawi mu rodzinn tajemnicCzytelnik ozi skiego od pierwszych linijek poddaje si niespiesznemu, hipnotycznemu rytmowi jego prozy Autor po mistrzowsku kre li portrety psychologiczne dojrza ego m czyzny i jego starej matki Dzi ki znakomitej konstrukcji i plastycznym scenom powie czyta si jednym tchem, a po zako czeniu lektury na d ugo zachowuje j w pami ci.


About the Author: Mikołaj Łoziński

Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookBorn .10 thoughts on “Reisefieber

 1. Jaga Jaga says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookM wi c brutalnie nie wci ga Da am tej ksi ce 3 szanse i jako wszystko mi jedno jaka jest ta prawda o g wnym bohaterze Dra ni mnie zdania typu umy szklank , od o y na suszark polecam autorowi lektur Carvera, kt ry z prostych zda buduje napi cie, kt rego tutaj jest tyle co nic Na dok adk ra mnie takie oto zdania Anna uwa a, e jest nietowarzyski, kiedy nie chce chodzi z ni na nudne przyj cia IMHO nietowarzyskie osoby nie chodz na ciekawe przyj cia Niby drobny niuans M wi c brutalnie nie wci ga Da am tej ksi ce 3 szanse i jako wszystko mi jedno jaka jest ta prawda o g wnym bohaterze Dra ni mnie zdania typu umy szklank , od o y na suszark polecam autorowi lektur Carvera, kt ry z prostych zda buduje napi cie, kt rego tutaj jest tyle co nic Na dok adk ra mnie takie oto zdania Anna uwa a, e jest nietowarzyski, kiedy nie chce


 2. Nina C. Nina C. says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookGreat, great read I was about to give it four stars but I couldn t find anything that I didn t like about this book so I gave it five stars It is hard to put this kind of book into words You have to read it and to feel all the emotions


 3. Lazarus-II Lazarus-II says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBook2.5 5 or 5 10


 4. Michał Kłaczyński Michał Kłaczyński says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookTrafna, wie a, dobrze napisana.


 5. Sintija Sintija says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookGr matas tekstu veido daudz s ku kadru, kas savieno kop da das personas un laiktelpas Nosl gum atkl jas b t ba Darbs ir piepild ts ar n vi, katrs varonis nemit gi mirst fiziski vai gar gi Svar g kais ir emocion li psihoanal tiskais seanss varb t rom n piemin t s piez mes st stam , kur rom na varonis ce o cauri atmi m, pamaz m nofiks joties to asumam Interesantas un s


 6. Joanna Berlinska Joanna Berlinska says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookTa ksiazka zainspirowana prawdziwymi bohaterami Opowiesc o matce i synu, ktorzy po okresie wielkiej bliskosci w dziecinstwie oddalili sie od siebie fizycznie geograficznie i psychicznie Mimo ze autor dosc przenikliwie wnika w ich wspomnienia, wzajemne


 7. Anna Anna says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookWed ug opisu na ok adce nag y wstrz s wywo uje u bohatera fal wspomnie , a sam bohater odkrywaj c prawd o matce odkrywa prawd o sobie Jako tego nie odczu am Zreszt ca a ksi ka by dla mnie s aba.


 8. Sylva Sylva says:

  Paperback ☆ Reisefieber eBook Ð reisefieber book, ReisefieberReisefieber eBookjsou situace, jsou ivoty, kter nemaj nouzov v chod


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *