Paperback ´ Bergdorf PDF Ð


Bergdorf Paperback ´ Bergdorf PDF Ð bergdorf free, BergdorfBergdorf KindleBergdorf udnovati grad du a, fascinacija i snovaPisac Vladan Mihajlovi otkriva Bergdorf, mesto opasano umama, sme teno s druge strane brega iza grada u kome ivi, s jezerom i stenom u obliku ake koja gori Vladan je zalutao i u gradu i u sebi Grad je u moralnom kolapsu, pojedinac je potkupljen, snove uni tava egoizam Osim vidljivih postoje i metafizi ki toponimi Nasuprot uzavreloj gradskoj ko nici, u Bergdorfu vlada nestvarni mir, misti na aura duhova njegovih osniva a koja preobra ava odabrane ljude to je mesto spokojaBergdorf je grad du a, oslobo en te kog balasta materijalnog, ukorenjen u legendama koje se o njemu ispredaju Mesto u kome se utke i neprimetno prolazi kroz ivot, naseljeno glasnim udacima, umetnicima, sneva ima, politi arima iz grada.


8 thoughts on “Bergdorf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *