Vrány

Komorn p b h, kter kon tam, kde za n tma n nDvan ctilet B ra se pr v nach z na prahu dosp v n Projevuje se u n v tvarn nad n , ale tak iveln a ob as nezvladateln povaha S n stupem puberty se konflikt mezi jej spont nnost a touhou matky po nekomplikovan m ivot dramaticky prohlub

Osm

Jednu b eznovou sobotu je nalezena post elen mlad d vka Michaela z st v v bezv dom a policie je p i vy et ov n bezradn Kdo in sp chal a pro Snoubenec, nejlep kamar dka, n kdo z rodiny, kde hl dala d ti Vysv tlen nep ich z ani po probuzen z k matu Michaela si toti osudn den nepama

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města (léta 1894 - 1921)

n Rom nov kronika ztracen ho m sta Podtitul knihy lapid rn shrnuje p b h o n kdej pasteveck vesnici, kter vystav la sv j rozkv t na t b uhl , aby o stolet pozd ji za la na byt tak kv li t b uhl Dnes u z v stavn ch budov a vznosn katedr ly nezbylo nic Jen ikm kostel, kter s