Paperback ò Zen Guitar PDF Ð


Zen Guitar Paperback ò Zen Guitar PDF Ð guitar pdf, Zen GuitarZen Guitar eBookبه‌ مدرسه‌ی‌ ذنِ گیتار خوش‌ آمدید! لطفاً در را پشت‌ سرتان‌ نبندید! نام‌ من‌ فیلیپ‌ تشی‌ سودو است‌ مدرسه‌ی‌ من‌ برای‌ کسانی‌ است‌ که‌ به‌ موسیقی‌ می‌پردازند ناراحت‌ نشوید اگر نوازنده‌ نیستید! برای‌ پذیرفته‌ شدن‌ در این‌ مدرسه‌، کافی‌ است‌ مشتاق‌ تلفیق‌ صدا باشید ذنِ گیتار چیزی‌ نیست‌ جز بازنواختِ نغمه‌ای‌ که‌ به‌ اجرای‌ آن‌، هریک‌ از ما حیات‌ یافتیم‌ آهنگی‌ که‌ در نوازشش‌، هریک‌ از ما موجودیت‌ انسانی‌ گرفتیم‌ هرکس‌ قادر است‌ آن‌ را بازنوازد موسیقی‌ چیزی‌ است‌ منتظر تا در را به‌ رویش‌ بگشایند، و این‌ مدرسه‌ چیزی‌ است‌ که‌ کلید را در دست‌ شما می‌گذارد آموزش‌ نواختن‌ گیتار نیز با هماهنگ‌ ساختن‌ تن‌، روان‌ و روح‌ بی‌ارتباط‌ نیست‌ برای‌ نواختن‌ از صمیم‌ قلب‌، ناگزیریم‌ تمام‌ ویژگی‌های‌ فردی‌ و نیروهایمان‌ را برای‌ عمل‌، به‌ اتحاد برسانیم‌ همین‌ که‌ چنان‌ سطحی‌ از اتحاد و هماهنگی‌ درونی‌ را فتح‌ کردید، دانش‌ این‌ فتح‌، در تمام‌ زندگی‌تان‌ گسترده‌ می‌شود به‌ بیان‌ دیگر، تمام‌ آنچه‌ در این‌ مدرسه‌ فرا می‌گیرید، بعدها در شغل‌، تحصیل‌، ورزش‌، روابط‌ عمومی‌ و زندگی‌ خانوادگی‌تان‌ به‌ کار می‌آید و در روش‌ تعمق‌ و گونه‌ی‌ نگرش‌ و احساس‌ و نحوه‌ی‌ شنوایی‌تان‌، در هر قدم‌، تأثیر می‌کند خلاصه‌ی‌ مطلب‌، باید گفت‌ ذنِ گیتار، همان‌ طریقت‌ زندگی‌ است‌.

  • Paperback
  • 240
  • Zen Guitar
  • Philip Toshio Sudo
  • Persian
  • 22 January 2018
  • 9789648497663

About the Author: Philip Toshio Sudo

Paperback ò Zen Guitar PDF Ð guitar pdf, Zen GuitarZen Guitar eBookIs a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Zen Guitar book, this is one of the most wanted Philip Toshio Sudo author readers around the world.10 thoughts on “Zen Guitar

  1. Hooman Hooman says:

    Paperback ò Zen Guitar PDF Ð guitar pdf, Zen GuitarZen Guitar eBookكتاب بسيار جالبي بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *